Grono Shipping

Polityka firmy

Polityka firmy Krzysztof Grono Agency s.c.

Firma Krzysztof Grono Agency s.c. jest zarejestrowaną agencją zatrudnienia,  świadczącą usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy na terenie Polski.
Krzysztof Grono Agency s.c. prowadzi działalnośc zgodnie z regulacjami i wymogami konwencji MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce.

Poniższe kryteria odnoszące się do wymagań konwencji MLC 2006 sa podstawowymi, choc nie jedynymi, wyznacznikami działalności firmy Krzysztof Grono Agency s.c.:

 1. KGA prowadzi działalnośc z poszanowaniem pełnych praw marynarza.
 2. KGA informuje marynarza o wszystkich warunkach związanych z ofertą pracy, zawarciem umowy oraz o prawach i obowiązkach wiążących się z podjęciem zatrudnienia.
 3. Koszty związane z uzyskaniem paszportu, książeczki żeglarskiej, świadectwa zdrowia, oraz niezbędnych certyfikatów STCW leżą po stronie marynarza.
 4. KGA współpracuje tylko z uznanymi armatorami, gwarantującymi poszanowanie praw marynarzy i przestrzeganie warunków kontraktów marynarskich.
 5. KGA współpracuje tylko z klientami spełniającymi wymogi konwencji MLC 2006.
 6. KGA nie pośredniczy w zatrudnianiu marynarzy poniżej 18 roku życia.
 7. KGA traktuje równo wszystkich marynarzy, bez względu na wiek (osoby pełnoletnie), płeć lub wyznanie.
 8. KGA nie pobiera od marynarza żadnych opłat zwiazanych z procesem pośrednictwa i rekrutacji.
 9. KGA stawia sobie za priorytet pełną współpracę i komunikację na płaszczyźnie agencja – marynarz oraz agencja – rodzina marynarza, a także udzielanie nieodpłatnie i bez zwłoki informacji rodzinom zatrudnionych marynarzy.
 10. KGA posiada procedurę skarg marynarskich dostępną na stronie firmy zgodnie z wymogami konwencji MLC 2006. Agencja zobowiązuje się do reagowania oraz rzetelnego rozpatrywania wszelkich skarg, reklamacji, monitów i zapytań otrzymywanych od marynarzy i ich rodzin, zwiazanych z wykonywaną przez nich pracą.
 11. Polityka firmy KGA skierowana jest na promocję zawodu marynarza i nie dopuszcza się działań mogących naruszać prawa marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.

 

POLITYKA JAKOŚCI ISO 9001:2015

 

msc
nordic-hamburg_95_60
martracon_95_60
interorient_95_60
orion_95_60
Jesteś tutaj: MLC 2006 / ISO 9001 Polityka firmy

Newsletter

Pozostań z nami w kontakcie, skorzystaj z bezpłatnej subskrypcji.

Lista pozycyjna statków

1

Marine Traffic

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami odnośnie miejsca statków
The dealer know how to buy adipex online in USA legal and CHEAP.