Grono Shipping

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako GDPR), niniejszym informuje się, iż:

 1. Krzysztof Grono Agency S.C. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 36/1, tel. +48 58 620 10 30, jest licencjonowaną Agencją Zatrudnienia (Nr 883) i jest administratorem danych osobowych.

          Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / tel. +48 697 054 648.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu pośrednictwa pracy w sektorze morskim, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. a)). Dane osobowe takie jak: nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, informacje dotyczące poprzedniego zatrudnienia i dokumenty kwalifikacyjne będą zbierane i używane do kontaktu z osobą poszukującą pracy. Ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W stosunku do osób, które podjęły pracę na statku za pośrednictwem Krzysztof Grono Agency S.C., przetwarzane są dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym (aplikacja), dane Marynarskiej Umowy o Pracę, nazwa armatora, nazwa i przynależność statku, na którym praca jest wykonywana (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. c)).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu złożenia aplikacji, a dane wskazane w pkt. 4 powyżej, przez okres 10 lat od momentu zakończenia współpracy osoby, której dane dotyczą z Krzysztof Grono Agency S.C.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych.
 6. Krzysztof Grono Agency S.C. ujawnia dane osobowe: a) osobie, której dane dotyczą b) przedsiębiorstwom morskim poszukujących pracowników c) podmiotom, które przetwarzają dane w jej imieniu tj.:

  - dostawcy systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji/zatrudnienia
  - administracja rządowa
  - placówki dyplomatyczne
  - firmy kurierskie
  - Poczta Polska
  - agenci portowi statków
  - biura podróży świadczące usługi transportowe
  - hotele
  - przedsiębiorstwa usług opieki medycznej
  - morskie ośrodki szkoleniowe
  - dostawcy odzieży roboczej
  - instytucje dla których na prośbę marynarza wystawiane są stosowne zaświadczenia

 7. Krzysztof Grono Agency S.C. udostępnia dane osobowe osób, które podjęły pracę na statku za jej pośrednictwem właściwym organom administracji morskiej oraz organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy GDPR art. 45, 3. Dane osobowe będą przekazywane na podstawie zgody podmiotu danych, wyrażonej po informacji o możliwych zagrożeniach takich transferów dla podmiotu danych z powodu braku odpowiednich decyzji i odpowiednich zabezpieczeń (GDPR; art.49, 1. a)).
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie.
 10. Krzysztof Grono Agency S.C. nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).
msc
nordic-hamburg_95_60
martracon_95_60
interorient_95_60
orion_95_60
Jesteś tutaj: MLC 2006 / ISO 9001 Ochrona danych osobowych

Newsletter

Pozostań z nami w kontakcie, skorzystaj z bezpłatnej subskrypcji.

Lista pozycyjna statków

1

Marine Traffic

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami odnośnie miejsca statków
The dealer know how to buy adipex online in USA legal and CHEAP.