Grono Shipping

Polityka jakości firmy

Polityka jakości firmy

Polityką Jakości Grono Shipping Agency Sp. z o.o. jest sprawna i skuteczna realizacja procesu rekrutacji marynarzy do pracy u armatora zagranicznego zgodnie z wymaganiami konwencji MLC 2006, zapewnianie profesjonalnej i przyjaznej obsługi Klientów oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług.

 

Osiągamy to w wyniku wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001:2015 oraz wymaganiach prawnych. Wszyscy pracownicy GSA znają i rozumieją cele wdrożonego systemu, stale podnosząc swoją świadomość oraz kwalifikacje. Deklarujemy, że nasz system jest ciągle doskonalony i spełnia ustalone wymagania. Przyjęta przez Prezesa GSA Polityka Jakości wynika z naszej troski o satysfakcję Klienta. Systemem Zarządza Jakością w imieniu Najwyższego Kierownictwa Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

 

Politykę Jakości realizujemy przez następujące cele strategiczne:
 
stałe zwiększanie ilości miejsc pracy o minimum 10%
zerową ilość skarg ze strony Klientów,
szacunek i przyjazne nastawienie pracownika GSA do Klienta

 

GSA prowadzi działalność z pełnym poszanowaniem praw marynarza. Informujemy marynarza o wszystkich warunkach związanych z ofertą pracy, zawarciem umowy oraz o prawach i obowiązkach wiążących się z podjęciem zatrudnienia. Koszty związane z uzyskaniem paszportu, książeczki żeglarskiej, świadectwa zdrowia oraz niezbędnych certyfikatów STCW leżą po stronie marynarza.

Współpracujemy tylko z uznanymi armatorami spełniającymi wymogi konwencji MLC 2006, gwarantującymi poszanowanie praw marynarzy i przestrzeganie warunków kontraktów marynarskich. Nie pośredniczymy w zatrudnianiu marynarzy poniżej 18 roku życia. Traktujemy równo wszystkich marynarzy, bez względu na wiek (osoby pełnoletnie), płeć lub wyznanie.

GSA nie pobiera od marynarza żadnych opłat związanych z procesem pośrednictwa i rekrutacji. Stawiamy sobie za priorytet pełną współpracę i komunikację na płaszczyźnie agencja - marynarz oraz agencja - rodzina marynarza, a także udzielanie nieodpłatnie i bez zwłoki informacji rodzinom zatrudnionych marynarzy. Posiadamy procedurę skarg marynarskich dostępną na stronie firmy zgodnie z wymogami konwencji MLC 2006. Agencja zobowiązuje się do reagowania oraz rzetelnego rozpatrywania wszelkich skarg, reklamacji, monitów i zapytań otrzymywanych od marynarzy i ich rodzin, związanych z wykonywaną przez nich pracą.

Polityka firmy GSA skierowana jest na promocję zawodu marynarza i nie dopuszcza się działań mogących naruszać jego prawa marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania wymagań wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych mających zastosowanie w naszej działalności.

Prezes GSA Sp. o.o.

 

Maciej Grono

msc
nordic-hamburg_95_60
martracon_95_60
interorient_95_60
orion_95_60
Jesteś tutaj: MLC 2006 / ISO 9001 Grono Shipping Agency Polityka jakości firmy

Newsletter

Pozostań z nami w kontakcie, skorzystaj z bezpłatnej subskrypcji.

Lista pozycyjna statków

1

Marine Traffic

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami odnośnie miejsca statków
The dealer know how to buy adipex online in USA legal and CHEAP.