Procedura rozpatrywania skarg marynarskich

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI I/LUB SKARGAMI

Rozdział 1. Zakres procedury.

Przedmiotem procedury jest uregulowanie trybu postępowania w przypadku zgłoszenia skargi Klienta na prowadzenie procesu rekrutacji marynarzy przez pracowników GSA. Sp. o.o.

Rozdział 2. Odpowiedzialność.

Prezes GSA Sp. z o.o.  jest odpowiedzialny za zatwierdzenie procedury.
Pracownicy w komórkach są odpowiedzialni za złożenie wyjaśnień dotyczących sprawy.
Pełnomocnik ds. jakości jest odpowiedzialny za zapoznanie się z formularzem postępowania ze skargami i/lub reklamacjami (zał. 1), analizę okoliczności i przedstawienie propozycji rozwiązania sprawy i odpowiedzi do wnoszącego skargę/reklamację. Pełnomocnik ds. jakości ma obowiązek wpisania skargi i/lub reklamacji do Ewidencji skarg.
Prezes GSA Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi skarżącemu.

Rozdział 3. Opis postępowania.

Agencja zatrudnienia ponosi odpowiedzialność z tytułu podpisanej z marynarzem umowy cywilno-prawnej. Odpowiedzialność agencji rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i obowiązuje przez cały okres jej trwania.
Wszyscy marynarze / klienci agencji mają prawo do złożenia reklamacji i/lub skargi dotyczącej działalności firmy, jeśli istnieje przekonanie o jej zasadności.
W celu zachowania formalnej procedury agencja oczekuje, że ewentualne skargi będą wpływały w formie pisemnej, jako konkretny opis zaistniałego przypadku i powinny określać oczekiwania marynarza.
 
Agencja umożliwia złożenie skargi bezpośrednio do Operatora Załogowego oraz poprzez:
-  pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
- pocztą wysłaną na adres firmy:

Grono Shipping Sp. Z o.o.
Ul. Świętojańska 36/1
81-372 Gdyni

Rozdział 4. Skargi na Statek, Armatora, Menadżera Statku.

Marynarz składa skargę na piśmie do odpowiedniego Operatora Załogowego bądź poprzez pocztę elektroniczną lub wysyła pocztą na adres firmy.
Operator Załogowy wysyła wiadomość i informacje o złożonej skardze do odpowiedniego Armatora lub Menadżera Statku z zawiadomieniem do Prezesa Agencji.
Każda skarga zostaje wpisana do Ewidencji skarg przez Pełnomocnika ds. jakości
Czas na rozpatrzenie skargi i odpowiedz to 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia skargi.
W przypadku niezadawalającej odpowiedzi, Marynarz ma prawo do odwołania się do Polskiej Administracji Morskiej (Urząd Morski).

Rozdział 5. Skargi na działalność Agencji.

Skargi na Recepcje składane są do Prezesa i rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.
Skargi na Dział rekrutacji są składane do Prezesa i rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
Skargi na Operatorów Załogowych są składane do Prezesa i rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
Każda skarga zostaje wpisana do Ewidencji skarg.
W przypadku niezadawalającej odpowiedzi, Marynarz ma prawo do odwołania się do Administracji Państwowej (Urząd Morski). 
Agencja zobowiązuje się zgłosić wszystkie nierozstrzygnięte skargi do odpowiedniej jednostki nadzorującej po stronie administracji morskiej:
 
Urząd Morski w Gdyni
Maritime Office in Gdynia
ul.Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Poland
tel. +48 58 355 3101
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Rozdział 6. Skargi na działalność armatora gdy marynarz przebywa na statku.

Jeżeli marynarz przebywa na statku i chciałby złożyć skargę na armatora, powinien ją złożyć do organu właściwego dla flagi statku lub do ministerstwa w Warszawie na poniższy adres: 


Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation
Department of Maritime Economy
Address:            
Nowy Świat 6/12
00-400 Warsaw, Poland
 
Website:  https://mgm.gov.pl/pl/gospodarka-morska/praca-na-statkach-morskich/
fax: +48 22 583 85 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Formularz postępowania ze skargami GSA
pobierz - rozmiar pliku 26KB

 
 
Jesteś tutaj: MLC 2006 / ISO 9001 Procedura rozpatrywania skarg marynarskich

Newsletter

Pozostań z nami w kontakcie, skorzystaj z bezpłatnej subskrypcji.

Lista pozycyjna statków

1

Marine Traffic

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami odnośnie miejsca statków
The dealer know how to buy adipex online in USA legal and CHEAP.