Polityka firmy Grono Shipping Agency Sp. z o.o.

Firma Grono Shipping Agency Sp. z o.o. jest zarejestrowaną agencją zatrudnienia, świadczącą usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy na terenie Polski.

 

Polityką Grono Shipping Agency Sp. z o.o. jest sprawna i skuteczna realizacja procesu rekrutacji marynarzy do pracy u armatora zagranicznego, zapewnianie profesjonalnej i przyjaznej obsługi Klientów oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług. Osiągamy to w wyniku wdrożenia Systemu Zarządzania opartego na normie ISO 9001 i wymaganiach prawnych. Wszyscy pracownicy GSA znają i rozumieją cele wdrożonego systemu, stale podnosząc swoją świadomość oraz kwalifikacje.

Deklarujemy, że nasz system jest ciągle doskonalony i spełnia ustalone wymagania. Przyjęta przez Prezesa GSA Polityka Jakości wynika z naszej troski o satysfakcję klienta. Systemem zarządza jakością w imieniu Najwyższego Kierownictwa Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Politykę realizujemy przez następujące cele strategiczne:

1)      stałe zwiększanie ilości miejsc pracy o minimum 10%

2)      zerową ilość skarg ze strony Klientów,

3)      szacunek i przyjazne nastawienie pracownika GSA do Klienta

GSA prowadzi działalność z poszanowaniem pełnych praw marynarza. Informujemy marynarza o wszystkich warunkach związanych z ofertą pracy, zawarciem umowy oraz o prawach i obowiązkach wiążących się z podjęciem zatrudnienia. Koszty związane z uzyskaniem paszportu, książeczki żeglarskiej, świadectwa zdrowia, oraz niezbędnych certyfikatów STCW leżą po stronie marynarza.

Współpracujemy tylko z uznanymi armatorami spełniającymi wymogi konwencji MLC 2006, gwarantującymi poszanowanie praw marynarzy i przestrzeganie warunków kontraktów marynarskich. Nie pośredniczymy w zatrudnianiu marynarzy poniżej 18 roku życia. Traktujemy równo wszystkich marynarzy, bez względu na wiek (osoby pełnoletnie), płeć lub wyznanie.

GSA nie pobiera od marynarza żadnych opłat związanych z procesem pośrednictwa i rekrutacji. Stawiamy sobie za priorytet pełną współpracę i komunikację na płaszczyźnie agencja - marynarz oraz agencja - rodzina marynarza, a także udzielanie nieodpłatnie i bez zwłoki informacji rodzinom zatrudnionych marynarzy. Posiadamy procedurę skarg marynarskich dostępną na stronie firmy zgodnie z wymogami konwencji MLC 2006. Agencja zobowiązuje się do reagowania oraz rzetelnego rozpatrywania wszelkich skarg, reklamacji, monitów i zapytań otrzymywanych od marynarzy i ich rodzin,  związanych z wykonywaną przez nich pracą.

Polityka firmy GSA skierowana jest na promocję zawodu marynarza i nie dopuszcza się działań mogących naruszać jego prawa marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy ISO 9001 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

 
 
Jesteś tutaj: MLC 2006 / ISO 9001 Polityka zgodności firmy z MLC 2006

Newsletter

Pozostań z nami w kontakcie, skorzystaj z bezpłatnej subskrypcji.

Lista pozycyjna statków

1

Marine Traffic

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami odnośnie miejsca statków
The dealer know how to buy adipex online in USA legal and CHEAP.